Planerat underhållsarbete lördag den 26/2 påverkar vattenleverans i Grådö

Lördag den 26 februari mellan kl. 16:00-20:00 kommer vattenleveransen vara avstängd i Grådö. Berörda kunder har meddelats per post tillsammans med information enligt nedan. Tappa i förväg upp den mängd vatten som fodras för matlagning samt sköljning av toaletten. Under avbrottstiden ber vi er att uppmärksamma följande: Samtliga kranar i fastigheten skall vara stängda. Använd […]

Planerat underhållsarbete lördag den 26/2 påverkar vattenleverans i Grådö

Lördag den 26 februari mellan kl. 16:00–20:00 kommer vattenleveransen vara avstängd i Grådö. Berörda kunder har meddelats per post tillsammans med information enligt nedan. Tappa i förväg upp den mängd vatten som fodras för matlagning samt sköljning av toaletten. Under avbrottstiden ber vi er att uppmärksamma följande: Samtliga kranar i fastigheten skall vara stängda. Använd […]

Planerat strömavbrott berör Norn, Nyhyttan, Turbo

Kl 09:00 – 14:00 sker arbete med nya nätstationer i området vilket medför strömavbrott som påverkar våra kunder i:Norn, Dammtorpet, Finngården, Hult m flNyhyttan, Acktjärn, Bastberget, Björktorpet, ÅkerbackenTurbo, Grycken, Skråköping, SundsjöAvisering har skickats ut till berörda kunder. Tidigare samma morgon förbereds arbetet ovan vilket medför ett kortare avbrott – max 1minut – som berör våra […]

Planerat strömavbrott 17/2 berör Norn, Nyhyttan, Turbo

Torsdag den 17/2, kl 09:00 – 14:00 sker arbete med nya nätstationer i området vilket medför strömavbrott som påverkar våra kunder i:Norn, Dammtorpet, Finngården, Hult m flNyhyttan, Acktjärn, Bastberget, Björktorpet, ÅkerbackenTurbo, Grycken, Skråköping, SundsjöAvisering har skickats ut till berörda kunder. Tidigare samma morgon förbereds arbetet ovan vilket medför ett kortare avbrott – max 1minut – […]

BACK