Stor läcka fjärrvärmeledningarna

Ikväll från kl 23:00 och fram till morgonen så kommer vi att stänga av fjärrvärmeleveransen etappvis på olika områden i Hedemora tätort, detta för att försöka hitta den stora läckan vi har på fjärrvärmeledningarna. Kunder kommer att bli helt utan varmvatten och värme periodvis.
BACK