Med anledning av vattenkvaliten i Västerby

Orsaken till den förändrade vattenkvalitén i delar av Västerby beror på ett större uttag av vatten. Nu spolar vi ur ledningarna och ber även allmänheten att spola i närmaste inkommande kran. Undvik att använda disk- och tvättmaskin tills dess att vattenkvalitén återgått till det normala. Inom de närmsta timmarna bör vattenkvalitén vara återställd.

Delar av Västerby har missfärgat vatten

Vi har upptäckt att vattnet i delar av Västerby är missfärgat, vilket inte ska ge anledning till oro då vi misstänker en läcka eller en kraftigt ökad förbrukning. Läcksökning pågår. Dricksvattentank är på väg ut och kommer att placeras vid tennisplan - medtag egna dunkar.

Fler områden med bevattningsförbud

Bevattningsförbud införs i Garpenberg och Intrånget från idag, 29 maj, fram till den 30 september 2018. Dricksvattnet ska i första hand användas till matlagning, dryck och hygien. Genom att alla hjälper till att spara vatten minskar risken för att till exempel äldreboenden, förskolor och näringsliv blir utan vatten. Bevattningsförbudet gäller alla som är anslutna till […]

Bevattningsförbud 1/6-30/9 2018

Bevattningsförbud införs i Nordansjö, Smedby och Stjärnsund från den 1 juni till den 30 september 2018. Dricksvattnet ska i första hand användas till matlagning, dryck och hygien. Genom att alla hjälper till att spara vatten minskar risken för att till exempel äldreboenden, förskolor och näringsliv blir utan vatten. Bevattningsförbudet gäller alla som är anslutna till […]

Vattenläcka i Västerby

Under morgonen har vi upptäckt en vattenläcka i Västerby - felsökning pågår. Under dagen kommer vi sannolikt behöva strypa vattenleveransen varför vi ber boende att, om möjligt i förväg, tappa upp vatten.
BACK