Drift och underhållsarbete på fjärrvärmenätet onsdagen den 22/5

Med anledning av underhållsarbete på fjärrvärmenätet kommer/kan fastigheter på Ämbetsgatan, Nygatan, Kyrkogatan och Hökargatan beröras i form av att en temperatursänkning blir märkbar på både värme och varmvatten i fastigheterna på ovan namngivna gator. Vid frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta vår kundtjänst på tel. 0225 - 349 20.

Läcksökning på VA-nätet i Jälkarbyn och Norrhyttan

Under dagen genomförs en läcksökning på VA-nätet i Jälkarbyn och Norrhyttan. Läcksökningen kan innebära att det stundvis under dagen blir avbrott i vattenleveransen. När avbrottet är avslutat kan missfärgat vatten finnas kvar i fastighetens servisledning. Öppna kranen närmast efter vattenmätaren för fullt och spola tills vattnet är klart. Spola därefter försiktigt samtliga tappställen tills vattnet [...]

Tillfälligt avbrott i vattenleveransen till Vikmanshyttan

Onsdag 15/5 Tillfälligt avbrott i vattenleveransen till Vikmanshyttan. Under onsdagen kommer läcksökningen genomföras i Vikmanshyttan. Detta medför att kortare perioder av avbrott i vattenleveransen kan uppkomma under dagen. När avbrottet är avslutat kan missfärgat vatten finnas kvar i fastighetens servisledning. Öppna kranen närmast efter vattenmätaren för fullt och spola tills vattnet är klart. Spola därefter [...]

Tillfälligt avbrott i vattenleveransen till delar av Åsgatan och Sandelsgatan

Onsdag 15/5 Tillfälligt avbrott i vattenleveransen till delar av Åsgatan och Sandelsgatan. Mellan 05:00- 07:00 kommer vattnets stängas för delar av Åsgatan och Sandelsgatan för omkoppling av vattenledningar. Under avbrottstiden ber vi er att uppmärksamma följande: Samtliga kranar i fastigheten skall vara stängda. Använd inte tvätt- eller diskmaskin. Spola inte i toaletten, skölj med vatten. [...]
BACK