Först i Sverige med dagvattenmagasin av stenull

Hedemora först i Sverige med dagvattenmagasin av stenull Just nu anläggs Hedemoras första dagvattenmagasin bakom Hemköp. Magasinet på sexhundra kubikmeter kommer att fördröja dagvatten från Hedemora Centrum och Hedemorabostäders nybyggda kvarter Ålen. Eftersom flera grönytor i Hedemora gjorts om till parkeringar och tak under de senaste åren så kan mindre regnvatten infiltrera i stadsmiljön. Detta [...]
BACK