Låg temperatur i fjärrvärmenätet till Vikmanshyttan

Under natten drabbades Vikmanshyttan av en akut driftstörning på fjärrvärmenätet. Vi har lokaliserat felet och arbetar med att säkerställa temperaturen på nätet. Konsekvensen för fjärrvärmeanslutna fastigheter är att vattenleveransen kan upplevas lägre än normalt. Vi arbetar med att säkerställa vattentemperaturen och beräknar att samtliga fastigheter skall återfå normal leverans senast kl. 16:00 idag.
BACK