Vattenläcka på Källhagsvägen, Vikmanshyttan

En akut vattenläcka på Källhagsvägen har upptäckts och åtgärdas omgående, dock innebär det att fastigheter i närområdet blir utan vatten under dagen. Vatten kan hämtas vid huset på kullen till höger om sporthallen (Vikmanshyttan). När avbrottet är avslutat kan missfärgat vatten finnas kvar i fastighetens servisledning. Öppna kranen närmast efter vattenmätaren för fullt och spola [...]

VA arbete i Västerby onsdag 16 oktober

Onsdagen den 16 oktober mellan kl. 08:00–10:00 planerar vi att utföra ledningsrenovering i Västerby.  Leveranskapaciteten kommer tillfälligt bli begränsad under tiden arbetet pågår. Vi uppmanar berörda hushåll att i förväg tappa upp den mängd vatten som fodras för matlagning samt sköljning av toaletten. Under avbrottstiden ber vi er att uppmärksamma följande: Samtliga kranar i fastigheten skall […]

Renspolning av vattenledningsnätet i Långshyttan

Pollex AB kommer under oktober - november 2019 att utföra renspolning av vattenledningsnätet i Långshyttan på uppdrag av Hedemora Energi. Syftet med denna spolning är att förbättra vattenkvaliteten, och förebygga problem med missfärgat vatten. Arbetsmetod Den metod som kommer att användas innebär att luft och vatten leds in och ut i ledningssträckan via brand- eller [...]

Strömavbrott i Hedemora inatt

Kl: 03:40 i morse gick en central elstation ner vilket drabbade alla våra elnäts-kunder i Hedemora. Större delen av våra kunder upplevde normal drift från kl 04:20. På grund av följdfel dröjde det till kl 06:54 innan våra kunder i Västkusten, Djörkhyttan och Davidshyttan gjorde detsamma. Strömavbrottet har även orsakat störning i Hedemora Stadsnät. Tekniker […]

BACK