Avbrott på vattenleveransen mån 28/10 kl. 14:00 – 19:00 till flera orter pga ledningsrenovering

Måndagen den 28 oktober mellan kl. 14:00-19:00 berörs fastigheter i Jälkarbyn, Utah, Nordanby, Västanå mfl. av avbrottet. Berörda kunder har aviserats. Avbrottet beror på ledningsrenovering. Tappa i förväg upp den mängd vatten som fodras för matlagning samt sköljning av toaletten. Under avbrottstiden ber vi er att uppmärksamma följande: Samtliga kranar i fastigheten skall vara stängda. [...]

Vattenläcka på Källhagsvägen, Vikmanshyttan

En akut vattenläcka på Källhagsvägen har upptäckts och åtgärdas omgående, dock innebär det att fastigheter i närområdet blir utan vatten under dagen. Vatten kan hämtas vid huset på kullen till höger om sporthallen (Vikmanshyttan). När avbrottet är avslutat kan missfärgat vatten finnas kvar i fastighetens servisledning. Öppna kranen närmast efter vattenmätaren för fullt och spola [...]

VA arbete i Västerby onsdag 16 oktober

Onsdagen den 16 oktober mellan kl. 08:00–10:00 planerar vi att utföra ledningsrenovering i Västerby.  Leveranskapaciteten kommer tillfälligt bli begränsad under tiden arbetet pågår. Vi uppmanar berörda hushåll att i förväg tappa upp den mängd vatten som fodras för matlagning samt sköljning av toaletten. Under avbrottstiden ber vi er att uppmärksamma följande: Samtliga kranar i fastigheten skall […]

BACK