Ofarlig bismak på dricksvattnet i Vikmanshyttan

Flera samtal om annorlunda smak på dricksvattnet i Vikmanshyttan har inkommit till vår kundtjänst. Smaken beror på den dosering av klor som sker på ledningsnätet för tillfället. När klor reagerar med organiska ämnen i dricksvatten kan en klorförening bildas så att lukt och smak uppstår. Dricksvattnet är inte farligt att dricka. Kloreringen kommer pågå tills […]

Ofarlig bismak på dricksvattnet i Vikmanshyttan

Flera samtal om annorlunda smak på dricksvattnet i Vikmanshyttan har inkommit till vår kundtjänst. Smaken beror på den dosering av klor som sker på ledningsnätet för tillfället. När klor reagerar med organiska ämnen i dricksvatten kan en klorförening bildas så att lukt och smak uppstår. Dricksvattnet är inte farligt att dricka. Vi spolar ledningsnätet för […]

Ofarlig bismak på dricksvattnet i Vikmanshyttan

Flera samtal om annorlunda smak på dricksvattnet i Vikmanshyttan har inkommit till vår kundtjänst. Smaken beror på den dosering av klor som sker på ledningsnätet för tillfället. När klor reagerar med organiska ämnen i dricksvatten kan en klorförening bildas så att lukt och smak uppstår. Drifttekniker är på plats för att spola ledningsnätet för att […]

Drickvattenledningar spolas i Garpenbergs gård

Smaken som uppstått på dricksvattnet i Garpenbergs Gård beror på ett filterbyte i vattenverket. Vattnet är inte farligt att dricka. Drifttekniker kommer fortsätta spola ledningsnätet under onsdagen. Kunder uppmanas också att spola ur sina egna servisledningar för att ersätta med nytt vatten.

Spolning av dricksvattennätet i Garpenbergs Gård

Efter inkomna samtal om smak av klor i dricksvattnet i Garpenbergs Gård är drifttekniker på plats för att utreda och spola ur dricksvattennätet i området. Kunder uppmanas att spola i sina dricksvattenkranar så dricksvattnet i fastigheternas egna ledningar ersätts med nytt vatten. Klorering som förekommit sen en tid tillbaka i området har avslutats och inget […]

Dricksvatten Garpenbergs gård

Vi avslutar idag kloreringen av dricksvattnet i Garpenbergs gård. Kloreringen har under en tid minskats och är nere på minimala nivåer. Vi har under hela perioden erhållit godkända vattenprover och kan därför avsluta kloreringen helt.

Avbrott på den kommunala vattenleveransen i Vargbo, Sandsätersbro och Moren

Tisdagen den 19 oktober mellan kl. 08:00–12:00 berörs fastigheter på ovannämnda orter av avbrottet som beror på renovering i tryckstegringsstationen. Tappa i förväg upp den mängd vatten som fodras för matlagning samt sköljning av toaletten. Under avbrottstiden ber vi er att uppmärksamma följande: Samtliga kranar i fastigheten skall vara stängda. Använd inte tvätt- eller diskmaskin. […]

BACK