Västerby, Hamre, Tviksta, Mullbacken

Vattenläckan som uppstod i lördags blev reparerad under natten till söndagen. Nu när vattenleveransen är åter är det viktigt att låta vattnet spola kraftigt i kallvattenkranen för att få ut luft och missfärgning. Spola ej i toalettstolen förrän samtliga kranar är renspolade då detta kan leda till igensättning av filter och ventiler.

Rökutredning i flertalet områden i Hedemora V.47 och V.48

Pollex AB kommer, på uppdrag av Hedemora Energi AB, att inventera fastigheternas dagvattenanslutningar till kommunens ledningar i flertalet områden i Hedemora. De kunder som blir berörda av utredningen har informerats om projektet med en lapp i brevlådan. Vid utredningen kommer rök föras in i ledningsnätet utanför husen. Röken är doftfri och helt ofarlig. Vi hoppas […]

Fortsatt klorering av dricksvattennätet i Vikmanshyttan

Utredning och åtgärder på ledningsnät och reservoarer pågår fortsatt i Vikmanshyttan. Under tiden fortsätter kloreringen i området. Annorlunda smak och lukt på dricksvattnet kan fortsatt förekomma men är ofarligt att dricka. En dricksvattentank finns placerad i Vikmanshyttan vid Skolgatan 16 där dricksvatten finns att hämta.

BACK