Eftersläpning i komposttömning i trakt 2 och 3

Vi ligger efter i insamlingen avseende avseende kompost i Trakt 2 (Vikmanshyttan, Jälkarbyn, Nyhyttan och Norn). Samma gäller i Trakt 3 (Hedemora: Brunnsjönäs, Soliden, Åhagen, Svedjan, Västkusten, Djörkhyttan. Prästhyttan, Dräcke och Davidshyttan) Om möjligt, lämna kärlen framme. Mina sidor ligger tillfälligt nere, beräknas vara åtgärdat under måndag.

Eftersläpning i komposttömning i trakt 5

Vi ligger efter i insamlingen avseende avseende kompost i Trakt 5 (Långshyttan, Samuelsdal, Bergsveden, Långsbyn, Hinshyttan, Nordviken, Östansjö och Ängelsfors. Om möjligt, lämna kärlen framme. Mina sidor ligger tillfälligt nere, beräknas vara åtgärdat under måndag.

Driftstörningar i avfallsinsamlingen berör trakt 4 och 10

Störningar i insamlingen av komposterbart avfall medför förseningar.  Kärlen kommer att tömmas så fort som möjligt. Lämna därför ditt kärl ute tills det blivit tömt. Detta gäller trakt 4 och omfattar bland annat Bältarbo, Pershyttan, Tjärnan, Västerby och Tallåkern med flera samt trakt 10 som bland annat berör Gussarvet, Nibble, Backa och Tviksta med flera.

Fortsatta driftstörningar i avfallsinsamlingen berör trakt 6

Fortsatta störningar i avfallsinsamlingen avseende brännbart. Uteblivna tömningar kommer att köras igen så snart som möjligt. Lämna om möjligt ditt kärl ute tills det blivit tömt. Detta gäller trakt 6 som omfattar Hamre, Bergbacken, Älvnäs, Älvgården, Övernora, Smedby, Myckelby, Långmora, Ostbo, Svinö, Hansbyn, Brovall, samt Viksbro norr om Länsvägen.

Fortsatta störningar i avfallsinsamlingen berör trakt 6

Fortsatta störningar i avfallsinsamlingen avseende brännbart. Uteblivna tömningar kommer att köras igen så snart som möjligt. Lämna om möjligt ditt kärl ute tills det blivit tömt. Detta gäller trakt 6 som omfattar Hamre, Bergbacken, Älvnäs, Älvgården, Övernora, Smedby, Myckelby, Långmora, Ostbo, Svinö, Hansbyn, Brovall, samt Viksbro norr om Länsvägen.

BACK