Det är viktigt för oss att få reda på vad du tycker!

Just nu genomför vi på Hedemora Energi en kundundersökning. Under april och maj månad kanske det är just du som blir uppringd för en intervju med frågor angående Hedemora Energi. Dina synpunkter är oerhört viktiga för vårt utvecklingsarbete och vi är mycket tacksamma om du vill delta i undersökningen. Intervjun tar ca 5 minuter i [...]

Halkan ställer till det för sophanteringen

Vi har problem med halka utefter vägarna just nu så våra chaufförer har svårt att ta sig fram till alla kärl. Är vägarna svårframkomliga kontakta er väghållare och påpeka att det behöver halkbekämpas, låt tunnorna stå ute så kommer vi att göra ett nytt försök inom några dagar.

Stor vattenläcka i centrala Hedemora

Under morgonen konstaterades en stor vattenläcka i de centrala delarna av Hedemora centrum. Vi kommer att bryta vattenleveransen ca kl. 09:00 för att åtgärda felet - vattenavstängningen kan komma att pågå under hela dagen. När avbrottet är avslutat kan missfärgat vatten finnas kvar i fastighetens servisledning. Öppna kranen närmast efter vattenmätaren för fullt och spola tills [...]

Ambulerade insamling av farligt avfall kommer att ske i

Långshyttan 12/4 Garpenberg 23/4 Vikmanshyttan 25/4 Stjärnsund 25/6 Smedby 3/5 Det farliga avfallet hämtas samtidigt som ordinarie grovavfallsinsamling mellan kl 16-19.  Farligt avfall kan vara exempelvis färg, kemikalier, rengöringsmedel, olja etc.  Observera att endast farligt avfall från hushållen kan lämnas. Företag måste vända sig godkänd mottagare av farligt avfall. Som privatperson är du alltid välkommen med ditt [...]
BACK