Vattenläckan är lagad

Vattenläckan på Västra Järnvägsgatan är åtgärdad och berörda kunder har återfått vatten. Efter ett vattenavbrott är det viktigt att spola kraftigt i kallvattenkranen för att få ur luft och missfärgning. Spola ej i toaletten förrän samtliga kranar är renspolade då detta kan leda till igensättning av filter och ventiler.

Akut vattenläcka på Västra Järnvägsgatan, Hedemora

Reparation beräknas ta hela dagen idag. Vattenavstängning – på grund av reparationen – berör våra kunder i området runt Västra Järnvägsgatan. Dricksvatten kan hämtas på tappställe vid Ivarshyttevägen 2 (blå plåtskjulet). När vattenleveransen är åter är det viktigt att spola kraftigt i kallvattenkranen för att få ur luft och missfärgning. Spola ej i toaletten förrän […]

Fjärrvärmenätet dras om i delar av Säter

Under perioden 19 januari – 31 mars 2022 genomför Hedemora Energi omdragning av fjärrvärmenätet i delar av centrala Säter. Arbete kommer utföras i 5 etapper, för att få bästa effektivitet och minimera påverkan för de som bor och verkar på platserna som berörs.– Det kommer bli en påverkan för boende, verksamheter och trafiken när vi […]

Förändring av avfallstaxan

Från och med 2022-03-01 höjs avgifterna i avfallstaxan med 4 %. För ett normalt villahushåll innebär detta en ökning med knappt 9 kronor per månad. Vi arbetar ständigt med att effektivisera vår verksamhet för att ge våra kunder bästa möjliga service. Avfallsverksamheten är inte ett verksamhetsområde som får gå med vinst men till följd av […]

Avbrott på vattenleveransen i Smedby med omnejd

Fredag den 7 januari mellan kl 8 och 10 stängs vattnet av för våra kunder i Smedby, Sundfiske och delar av Koberga. När vattenleveransen är åter är det viktigt att spola kraftigt i kallvattenkranen för att få ur luft och missfärgning. Spola ej i toaletten förrän samtliga kranar är renspolade då detta kan leda till […]

Byte av värmeväxlare i Vikmanshyttan

Vi har en tid haft problem med en värmeväxlare i vår fjärrvärmecentral i Vikmanshyttan. Växlaren kommer att bytas onsdag den 12/1 från kl. 20:00 till torsdag den 13/1 ca kl. 05.00. Under denna tid kommer ingen fjärrvärme att kunna distribueras via fjärrvärmenätet och en temperatursänkning kan bli märkbar på både värme och varmvatten hos berörda […]

BACK