Exklusivt elavtal för dig som hedemorabo

I september släpper Hedemora Energi ett exklusivt elavtal för alla i elområde tre. Hedemorapriset blir en konkurrent till rörliga avtal och skapar trygghet på en stundtals orolig elmarknad. Anders Engdahl, vd på Hedemora Energi, är nöjd med lösningen. – Vi fick ju alla ett bryskt uppvaknande i vintras i och med de ökade elpriserna och [...]

Nya elnätsregler för solceller påverkar troligtvis få villaägare

Energimarknadsinspektionen (Ei) meddelade nyligen att reduktionen av nätavgifter för småskaliga produktionsanläggningar slopas. Vad innebär förändringen för solelproducenter egentligen? För dig som har en liten villaanläggning och en och samma säkring för både in- och utmatning på elnätet är svaret: Förmodligen ingenting. Den reducering av nätavgiften som tidigare gällt för småskaliga produktionsanläggningar innebär i praktiken att […]

BACK