Hedemora Energi söker VA-strateg / VA-ingenjör / -projektledare

Hedemora Energi AB söker nu VA-strateg/ VA- ingenjör/-projektledare Hedemora Energi AB är ett lokalt energibolag som ägs 100 % av Hedemora kommun. Hedemora Energi består av ett moderbolag och två dotterbolag. Sammanlagt är vi 60 medarbetare. Hedemora Energi har verksamhetsområden VA, Elnät, El-handel,  Stadsnät, Avfall och Fjärrvärme. VA-avdelningen tillhandahåller vatten och avlopp inom Hedemora kommun. [...]

Byte av elmätare

Under våren och sommaren har vi färdigställt mätarbyten  i bland annat Vikmanshyttan, Långshyttan, Stjärnsund och Husby. I dagsläget pågår mätarbyten i Hedemora tätort, både i en- och flerfamiljshus. Grådö planeras påbörjas senare detta år, alternativt under våren 2021.
BACK