Svars och handläggningstider

På grund av hög arbetsbelastning och semestertider så har vi tyvärr längre svars och handläggningstider än normalt men vi återkopplar så fort vi kan och i den ordning ärendena inkommer. Handläggningstidens längd beror på ärendets art, komplexitet och yttre faktorer som vi ej kan påverka. Vi tackar för er förståelse och önskar er alla en […]

Elpriskompensation

Uppdatering: Nu är elpriskompensationen för december 2021, januari och februari 2022 utbetald till de kunder som är berättigade till stödet. Den förlängda elpriskompensationen som avser mars 2022, kommer preliminärt att utbetalas i september 2022. Vi kommer även denna gång använda Swedbanks utbetalningstjänst SUS för utbetalning av stödet, så om du inte redan har anmält ditt […]

Strömavbrott 15:e juni

Imorgon onsdag 15 juni genomförs ett aviserat strömavbrott i Dala-Husby. 151 kunder berörs av detta, de har aviserats per post som skickades den 8 juni. Postens förändrade arbetssätt vad gäller utdelningsdagar gör att aviseringarna försenas, tyvärr. Områden: Sundfiske – Starbäcksbo – Svinö – Svinöhed – Hanåker – Vikarbyn – Hansbyn – Asien 15 juni, Avbrottstid: […]

Planerat arbete berör våra vattenkunder längs delar av Landsgatan

Måndag den 13 juni mellan kl. 08:00–16:00 berörs en del av våra kunder längs Landsgatan – i området från Rusbogatan fram till Hedstigen – av ett avbrott på sin vattenleverans. Avbrottet beror på underhållsarbete i vattenledningsnätet. Berörda kunder har aviserats. Tappa i förväg upp den mängd vatten som fodras för matlagning samt sköljning av toaletten. Under avbrottstiden ber vi […]

Akut avbrott på vattenleveransen till Tvikstavägen

Reparation beräknas ta hela dagen idag. Vattenavstängning – på grund av reparationen – berör våra kunder längs Tvikstavägen. Delsträckan från Kraftgatan till Åkervägen. Dricksvatten kan hämtas på tappställe vid Ivarshyttevägen 2 (blå plåtskjulet). När avbrottet är avslutat kan missfärgat vatten och luft finnas kvar i fastighetens servisledning. Öppna kranen närmast efter vattenmätaren för fullt och […]

Akut avbrott på vattenleveransen till Intrånget

En serviceledning har blivit avgrävd och arbete pågår med att åtgärda felet. Under avbrottstiden ber vi er att uppmärksamma följande: Samtliga kranar i fastigheten skall vara stängda. Använd inte tvätt- eller diskmaskin. Spola inte i toaletten, skölj med vatten. När avbrottet är avslutat kan missfärgat vatten finnas kvar i fastighetens servisledning. Öppna kranen närmast efter […]

BACK