Planerat avbrott på fjärrvärmeleveransen i delar av Säter den 27/2

Onsdagen den 27/2 mellan kl. 09:00 - 13:00 kommer vi att göra ett planerat driftavbrott på fjärrvärmeleveransen i Säter. Berörda områden är delar av Ovangårdarna samt delar av gatorna Bergslagsgatan, Klockaregatan, Havregärdsgatan, Gustavadolfsvägen, PeterCruses väg, Trädgårdsgatan och Borgmästarevägen. En temperatursänkning kan bli märkbar på både värme och varmvatten i fastigheter belägna på nämnda områden. Vid ev. frågor eller funderingar [...]

Planerat driftavbrott på fjärrvärmeleveransen i delar av Säter den 26 februari

Tisdagen den 26/2 mellan kl. 10:00 - 12:00 kommer vi att göra ett planerat driftavbrott på fjärrvärmeleveransen i Säter. Berörda områden är delar av Burhagen samt delar av gatorna Rådmansgatan och Gustavadolfsvägen. En temperatursänkning kan bli märkbar på både värme och varmvatten i fastigheter belägna på nämnda områden. Vid ev. frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta [...]

Tillfälligt avbrott i vattenleveransen till delar av Vikmanshyttan

Tillfälligt avbrott i vattenleveransen till delar av Vikmanshyttan (Solhaga, Källhaga och delar av MatsJans väg) pga. vattenläcka. Arbeten med att åtgärda läckan påbörjas inom kort. Under avbrottstiden ber vi er att uppmärksamma följande: Samtliga kranar i fastigheten skall vara stängda. Använd inte tvätt- eller diskmaskin. Spola inte i toaletten, skölj med vatten. När avbrottet är [...]

AKUT Vattenläcka i Smedby – åtgärdat

Läckan är lagad och vattnet är tillbaka. Missfärgat vatten kan finnas kvar i fastighetens servisledning. Öppna kranen närmast efter vattenmätaren för fullt och spola tills vattnet är klart. Spola därefter försiktigt samtliga tappställen tills vattnet är helt klart. Glöm inte toaletten      

Tillfälligt avbrott i vattenlevansen till Svedjan och Ingvallsbenning

Problem i samband med underhållsarbete resulterade i ett ofrivilligt avbrott i vattenleveransen till våra kunder i Ingvallsbenning och på Svedjan. Vattnet är nu tillbaka hos samtliga kunder. När avbrottet är avslutat kan missfärgat vatten finnas kvar i fastighetens servisledning. Öppna kranen närmast efter vattenmätaren för fullt och spola tills vattnet är klart. Spola därefter försiktigt […]

Pumphus till avloppspumpstation Myrtorget, Hedemora

Hedemora Energi kommer under v.6 - v.9 att bygga om avloppspumpstationen på Myrtorget, i korsningen Myrgatan/Gussarvsgatan samt uppföra ett pumphus. Detta gör vi för att kunna uppfylla arbetsmiljölagstiftningens krav på god arbetsmiljö. Pumphuset har utformats i samråd med kommunens stadsarkitekt för att passa in så bra som möjligt i den omgivande kulturmiljön. Fasaden kommer att [...]
BACK