Undvik fastfruset matavfall

Annars kan vi inte tömma din bruna komposttunna! Hur kan man göra? Se till att din kompostpåse är så torr som möjligt. Lägg lite papper i botten av påsen, låt matavfallet rinna av ordentligt och låt påsen stå luftigt. Lägg en tidning i botten av tunnan, då lossnar påsarna lättare. Låt påsen frysa till innan du [...]

Ombyggnation av pumpstationer i Långshyttan och Stjärnsund

Avloppspumpstationerna Sandvika i Stjärnsund och Långsbyn 1 i Långshyttan är gamla och slitna och uppfyller inte kraven på god arbetsmiljö. Hedemora Energi kommer därför att bygga om dessa tillsammans med Dala Kommunalteknik samt Grytnäs Gräv. Ombyggnationen innebär nya pumpstationsbyggnader som bildexempel nedan, nya pumpbrunnar i marken samt ny pumputrustning och elinstallationer. Bygget kommer att pågå [...]
BACK