Vattenläcka i Västerby åtgärdad

Ledningen har reparerats och berörda kunder har vatten igen. När vattenleveransen är åter är det viktigt att låta vattnet spola kraftigt i kallvattenkranen för att få ut luft och missfärgning. Spola ej i toalettstolen förrän samtliga kranar är renspolade då detta kan leda till igensättning av filter och ventiler.

Stor vattenläcka i Västerby med omnejd

Reparation påbörjas direkt vilket innebär att våra kunder i Västerby och runt Bysjön samt Österby och vid Viggen kommer vara utan vatten under eftermiddagen. När vattenleveransen är åter är det viktigt att låta vattnet spola kraftigt i kallvattenkranen för att få ut luft och missfärgning. Spola ej i toalettstolen förrän samtliga kranar är renspolade då […]

Fjärrvärme Gussarvet

En läcka har upptäckts och måste repareras. Reparation sker imorgon onsdag kl 08.00 – 14.00 vilket påverkar värmeleveransen till följande kunder: Bostadsrättsföreningarna Harren och Sutaren, Gussarvsgården, Förskolan Stallgården, Callerholmsgatan 5, Humlegårdsvägen 6 och 8 samt Melinsgatan 7

Fjärrvärme – Gussarvet

Imorgon tisdag kommer läcksökning utföras i fjärrvärmenätet vid Gussarvsgården. Detta kan medföra avbrott i fjärrvärmeleveransen till våra kunder i området. Bland annat berörs boende i bostadsrättsföreningarna Sutaren och Harren.

BACK