Bevattningsförbud 1 juni till den 30 september 2020

Bevattningsförbud införs i Nordansjö, Smedby, Stjärnsund, Garpenberg, Intrånget, Vikbyn och Grådö från den 1 juni till den 30 september 2020. Dricksvattnet ska i första hand användas till matlagning, dryck och hygien. Genom att alla hjälper till att spara vatten minskar risken för att till exempel äldreboenden, förskolor och näringsliv blir utan vatten. Bevattningsförbudet gäller alla som [...]

Renspolning av vattenledningsnätet i Västerby

Pollex AB kommer under juni 2020 att utföra renspolning av vattenledningsnätet i Västerby på uppdrag av Hedemora Energi. Syftet med denna spolning är att förbättra vattenkvaliteten och förebygga problem med missfärgat vatten. För att spola rent kommer luft och vatten att ledas genom ledningssträckan via brand- eller spolposter. Det luftblandade vattnet avskiljer avlagringar (järn och [...]

Vi samarbetar INTE med Stockholm Elbolag

Det har kommit till vår kännedom att Hedemora Energis kunder har blivit kontaktade av Stockholm Elbolag som har utgett sig för att vara oss. Kunder har upplyst oss om att ”Hedemora Energi” har ringt och sänkt elpriset ordentligt, för att hjälpa företag i Corona-krisen. Under samtalet skickas ett avtal för påskrift genom en enkel knapptryckning, [...]

Planerat strömavbrott den 12 juni

Ett planerat strömavbrott sker den 12/6 mellan kl. 10:00 -12:00 i vissa delar runt Vikmanshyttan. Det kan även bli nån störning innan och efter för omläggning av nätet. Avisering har gått ut till berörda kunder. Berörda områden: Norn Nyhyttan Turbo (Grycken, Skråköping)  
BACK