Unken lukt ifrån dricksvattnet

Under gårdagen rengjordes vattenreservoaren vid Stadsberget. Med anledning av detta har det tillfälligt uppkommit en "unken" doft vilket många av våra kunder har noterat. Den unkna doften är inte detsamma som att vattenkvalitén är dålig utan är ett resultat av reningen. Vi rekommenderar våra kunder att spola ordentligt.

Trasig vattenledning i villaområdet EMAUS

Det innebär att vattenleveransen i området kan vara missfärgat, ha dåligt tryck eller att det inte kommer något vatten alls. Värst drabbade är kunderna längs Holkvägen, Knoppstigen, Bladstigen, Fältvägen,  Broddvägen samt delar av Emausvägen. Våra tekniker arbetar för att så fort som möjligt byta ut ledningen så att våra kunder återfår normal vattenleverans, men det […]

BACK