Nya priser för värme, avfall och vatten

Priserna för fjärrvärme, vatten och avlopp, avfallshantering och el justeras årligen. Inflation, effektbrist och särskilt höga bränslepriser påverkar Hedemora Energis kostnader kraftigt. För en genomsnittlig villakund ökar därmed kostnaderna för vatten och avlopp, fjärrvärme samt avfallshantering med cirka 135 kronor i månaden. Prisjustering gällande avfall samt el-nät återstår att besluta om. – Hedemora Energi vill […]

Klorerat dricksvatten i Intrånget

Hedemora Energi kommer att klorera det kommunala dricksvattnet i Intrånget under en period på grund av förhöjda bakteriehalter i ledningsnätet. Dricksvattnet är fullt drickbart under kloreringsperioden. Ibland behöver dricksvatten kloreras för att renas. Detta för att säkerställa att det följer Livsmedelsverkets högt ställda kvalitetskriterier. Hedemora Energi testar ständigt vårt kommunala dricksvatten för att säkerställa en […]

En kvinna dricker något ur en kopp. Nedan finns en skriven inbjudan till Kundkväll 27/10 kl 18 i Folkets park.

Kundkväll 27/10

Välkomna på kundkväll den 27/10 klockan 18:00 i Folkets park, Hedemora. Kom och träffa representanter från hela Hedemora Energi. Ingen föranmälan. Vi bjuder på fika!

Normala värden i Garpenbergs gård

Tidigare under hösten konstaterades tillfälligt något förhöjda flouridhalter i dricksvattnet i Garpenbergs gård. Felet uppstod på grund av fel i ett reningssteg i vattenverket som levererar dricksvatten i Garpenbergs gård. Hedemora Energi vill förtydliga att felet åtgärdades omedelbart och värdena är nu normala igen.

Hedemoraborna minskar elförbrukningen med 18%

Hedemoraborna har minskat sin elförbrukning markant. En jämförelse visar att förbrukningen minskat med 18% september i år jämfört med förra året. Detta trots att september 2022 var kallare än 2021. ”Hedemoraborna upplever förstås energikrisen de med, och höga priser inspirerar nog till att snåla lite med elen”, säger Anders Engdahl, VD på Hedemora Energi. Elförbrukningen […]

Inget samarbete med Nordic Best Energi

Ett mindre antal kunder har kontaktat Hedemora Energi efter att de fått samtal av företaget Nordic Best Energi. Företaget, som vill teckna el-avtal, påstår att de har ett samarbete med Hedemora Energi. Något sådant samarbete finns inte, Hedemora Energi samarbetar inte med andra elleverantörer. Vi uppmuntrar våra kunder till att kritiskt granska de försäljare som […]

BACK