Hedemora Energi söker engagerad KAM-samordnare

Hedemora Energikoncernen, som består av moderbolag och tre dotterbolag, ägs till 100 % av Hedemora kommun. Koncernens verksamhetsområden är fjärrvärme, vatten & avlopp, avfalls-hantering, stadsnät, elnät, elhandel och elproduktion. Antal anställda uppgår till 65 st. Som Kvalitets- Arbetsmiljö- och Miljösamordnare arbetar du med att stötta övriga delar av verksamheten inom dessa områden. Exempel på arbetsuppgifter […]

Renspolning av vattenledningsnätet i Vikmanshyttan

Pollex AB kommer på uppdrag av Hedemora Energi under maj -juni 2021 att utföra renspolning av vattenledningsnätet i Vikmanshyttan med omnejd. Syftet med spolningen är att förbättra vattenkvaliteten och förebygga problem med missfärgat vatten. Metod För att spola rent ledningarna kommer luft och vatten att ledas genom ledningssträckorna via brand- eller spolposter. Det luftblandade vattnet […]

E-faktura för leverantörer

Leverantörsfakturor Från den 1 april 2019 gäller en ny lag som ställer krav på att alla inköp i offentlig sektor ska faktureras med elektronisk faktura (e-faktura). Det gäller för nya offentliga upphandlingar som är gjorda efter den 1 april. Hedemora Energi AB samarbetar med InExchange när det gäller e-fakturor. Nedan finner ni faktureringsadresser och GLN […]

BACK