kundnöjdhet

Mycket väl godkänt i kundnöjdhet

Vi på Hedemora Energi har i Maj 2016 erhållit Mycket Väl godkänt i Kundnöjdhet!   Supportföretaget TMJ Group, som är specialister inom energibranschens samtliga affärsområden, genomför regelbundet kundnöjdhetsundersökningar inom energibranschen. Där ställs höga krav på oss som energiföretag, vilket bl.a. innebär att vi måste följa upp och förbättra de utvecklingsområden som kommer av undersökningens genomförande. […]

Drift- och underhållsarbete på fjärrvärmenätet

Med anledning av ett underhållsarbete på fjärrvärmenätet onsdagen den 15/6  kl. 06:00 – 19:00 kan sänkt inomhustemperatur samt minskad tillgång till varmvatten bli märkbart.  Arbetet påverkar omkring 20 fastigheter i centrala Hedemora. Berörda kunder har meddelats per brev.

BACK