Underhåll elnät 29 och 30 november

Den 29 november mellan kl 9 och 12 kommer ett antal fastigheter i Västerby vara utan el. Den tidigare avgrävda högspänningskabeln i Västerby är nu lagad och driften ska nu kopplas tillbaka. Ett antal fastigheter i närheten av sjön Viggen berörs.   Den 30 november genomförs ett planerat underhåll , och ett byte av nätstation. […]

Underhåll vattenledning och elavbrott

Under måndagen den 28 november genomför vi ett planerat underhåll vid en av våra nätstationer. Det innebär att Dikesvägen, Smedbyvägen samt Vattenverket Smedby påverkas mellan som mest klockan 8 och 14. Under underhållstiden, som längst mellan 8 och 14, kommer strömmen att vara borta, men vi arbetar för att tiden utan ström ska bli så […]

SMS om vattenavläsning

Hedemora Energi skickar regelbundet ut sms där vi ber våra kunder med vattenmätare att läsa av sin mätare och skicka in mätarställningen till oss. På så vis kontrollerar vi att du som kund betalar för det vatten du använder, och att allt är som det ska i våra ledningar.

22 november kundkväll i Säter

Intresset för fjärrvärme ökar. I Hedemora projekteras det just nu för cirka 200 lägenheter där alla har uttryckt önskemål om fjärrvärme. Även i Säter expanderar fjärrvärmenätet. I dag bedriver Hedemora Energi fjärrvärmeverksamhet i Hedemora, Långshyttan, Säter, Vikmanshyttan och Stora Skedvi. Fjärrvärmen är ett lokalt, resurssnålt och miljövänligt alternativ. Värmen kommer bland annat från energin ur [...]

Kontakta oss!

Hedemora energi ansvarar för en rad områden – och vi vill gärna hjälpa dig med din fråga. Solceller, fjärrvärmeanslutningar, renhållningsfrågor och frågor om elpris är områden vi ofta får frågor om. En del svar finns på vår hemsida, men om du inte hittar det du söker är du välkommen att kontakta oss genom att ringa […]

Avbrott vattenledningsnätet fredag förmiddag

Fredag den 18 november mellan kl 8 och 10 underhåller vi vattenledningsnätet. Det innebär att Munkbohemmet samt ett trettiotal fastigheter i närheten inte har vatten under avbrottstiden. Du som är berörd har också fått information hem och vi rekommenderar dig att i förväg tappa upp den mängd vatten du kommer behöva under tiden avbrottet pågår. […]

Avstängt vatten i Västerby 8 november

Den 8 november mellan klockan10 och 12 genomför vi underhållsarbete i Västerby. Det innebär att vi stänger av vattnet i området . Du som är berörd har också fått information hem och vi rekommenderar dig att i förväg tappa upp den mängd vatten du kommer behöva under tiden avbrottet pågår. Under avbrottstiden ber vi dig att […]

BACK