Strömavbrott Turbo-Invallsbenning-Norn

Under förmiddagen, kl. 10:46, blev det strömavbrott på linje 503 mot Turbo-Ingvallsbenning-Norn som berörde 254 kunder. 76 kunder återfick ström kl 11:39, övriga kunder, 175 st, återfick ström kl. 12:50. De sista 3 blev inkopplade kl. 13:12. Orsaken till strömavbrottet var bäver ute på skogsavverkning i Turbo. Drabbad ledning är under ombyggnad och ersätts inom kort […]

Ombyggnadsarbete av elnätet i Grådö

Arbetet med att lägga om driften pågår för fullt och beräknas vara klart under V. 44. Vi bygger bort vår gamla fördelningsstation 20/10 kV och matar istället elnätet från vår nya fördelningsstation vid Hamregårdsvägen. Avbrottet berör 524 kunder, vi aviserar fortlöpande vartefter arbetet pågår. Vi höjer elnätets standard med stort kundfokus!

BACK