Centralisering av de kommunala vatten- och avloppsanläggningarna

Under 2018 påbörjade Hedemora Energi en vägvalsutredning för att kunna planera framtidens kommunala vatten- och avloppsförsörjning i Hedemora kommun. Utredningens syfte har varit att få underlag till beslut på hur Hedemora Energi ska möta framtida krav på miljö, service till våra kunder och långsiktig god ekonomi. Fler alternativ har utvärderats i utredningen. Ett av alternativen […]

Akut vattenavstängning Nedre Emaus på grund av läcka

Våra kunder på Skördevägen, Tunvägen och Tegvägen är berörda. När avstängningen upphör kan missfärgat vatten och luft finnas kvar i fastighetens servisledning. Öppna kranen närmast efter vattenmätaren för fullt och spola tills vattnet är klart. Spola därefter försiktigt samtliga tappställen tills vattnet är helt klart. Glöm inte toaletten!

COVID -19 Vårt kontor stänger för besökare

I syfte att säkerställa fortsatt drift av alla våra samhällsviktiga verksamheter under denna pandemi har vi vidtagit en rad åtgärder. Nedan följer viktig information för dig som besöker oss eller måste få besök av oss. Besök hos oss Besök oss inte! Vi har stängt vår entré på huvudkontoret tillsvidare. Vill ni nå oss ringer ni […]

Avbrott på vattenleveransen till Ingvallsbenning & Turbo 7 dec kl. 09:00 – 12:00

Måndagen den 7 december mellan kl. 09:00–12:00 avbryter vi vattenleveransen för Ingvallsbenning och Turbo. Avbrottet beror på renovering i tryckstegringsstationen. Tappa i förväg upp den mängd vatten som fodras för matlagning samt sköljning av toaletten. Under avbrottstiden ber vi er att uppmärksamma följande: Samtliga kranar i fastigheten skall vara stängda. Använd inte tvätt- eller diskmaskin. […]

Avbrott på vattenleveransen till Ingvallsbenning och Turbo 7 dec kl. 09:00 – 12:00

Måndagen den 7 december mellan kl. 09:00–12:00 avbryter vi vattenleveransen för Ingvallsbenning och Turbo. Avbrottet beror på renovering i tryckstegringsstationen. Tappa i förväg upp den mängd vatten som fodras för matlagning samt sköljning av toaletten. Under avbrottstiden ber vi er att uppmärksamma följande: Samtliga kranar i fastigheten skall vara stängda. Använd inte tvätt- eller diskmaskin. […]

Planerat strömavbrott 9/12

Med anledning av de blåsväder som drog in under V. 47 behöver vi bryta elleveransen från Rörshyttan till Stjärnsund den 9/12 mellan kl. 09:00 – 13:00 för återställningsarbeten. Berörda kunder kommer att erhålla en avisering.

BACK