Distributionselektriker

Vi är intresserad av distributionselektriker till Hedemora Elnät. Vår fokus är att säkerställa trygg fossilfri elförsörjning till kunden och nå företagets vision, ”Inte bara för en stund – för alltid!” Hedemora Elnät… …ingår som ett dotterbolag till Hedemora Energi med övrig verksamhet som Stadsnät, Återvinning, Vatten & avlopp, Fjärrvärme, Elproduktion och Elhandel inom Hedemora Kommun.  [...]

Dricksvattnet i Smedby är i full drift

Dricksvattenproduktionen i Smedby är återigen i fulldrift efter gårdagens elavbrott. Elavbrottet gjorde att  reservoaren i området inte kunna fyllas som normalt så istället hämtades dricksvatten från Hedemora. Dricksvattenkvalitén är inte och har inte varit påverkad av elavbrottet. Boende i området kan återgå till normal dricksvattenkonsumtion.

Risk för källaröversvämning

I samband med de stora regnmängderna som fallit det senaste dygnet finns störningar på de kommunala avloppsnäten och risken för källaröversvämningar är stor. Om du fått en källaröversvämning läs mer om vad du kan göra här:

Dricksvattenproduktionen i Smedby påverkad pga elavbrott

I samband med de stora regnmängderna som fallit det senaste dygnet är dricksvattenproduktionen i Smedby påverkad på grund av elavbrott. Hedemora Energi jobbar med att åtgärda problemet. Tills vidare kommer tankbilar köras för att fylla reservoarerna i området men tillgången på dricksvatten kan komma att vara begränsad under dagen. Vi uppmanar boende i området att […]

BACK