Försenad hämtning av komposterbart avfall

På grund av det hala väglaget igår hann vi inte tömma alla tunnor i områdena: Epaåkern,  Åsgatan,  Nibbleåsen, Gyntesbo, Brunna, Nås, Klämshyttan, Stubbersbo och Källviken. Tömning fortsätter idag och vi ber därför våra kunder låta tunnorna stå kvar ute om de inte tömts än. Idag har två fordon havererat vilket innebär att vi inte kommer […]

Dagens hämtning av brännbart avfall uteblir pga svårt väglag

Till följd av rådande väglag och snömängder så kommer dagens hämtning av brännbart avfall att bli svår att genomföra. De områdena som kan komma att bli drabbade är: Intrånget, Garpenberg, Ryllshyttan, Plogsbo, Jälken, Benåsen, Ljusfallet, Garpensbergs gård, Persbo, Brattfors, Ytterbenning, Färnsjö, Pålsbenning, Årängen, Born, Jönvik, Rensbo Till er som är boendes i dessa områden, låt [...]
BACK