Klorerat dricksvatten Intrånget

Hedemora Energi kommer att klorera det kommunala dricksvattnet i Intrånget under en period på grund av förhöjda bakteriehalter i ledningsnätet. Dricksvattnet är fullt drickbart under kloreringsperioden. Ibland behöver dricksvatten kloreras för att renas. Detta för att säkerställa att det följer Livsmedelsverkets högt ställda kvalitetskriterier. Hedemora Energi testar ständigt vårt kommunala dricksvatten för att säkerställa en […]

Vattnet åter emaus 8/5

Arbetet med att laga vattenläckan fältvägen/bågvägen är nu klar och vattnet är åter till boende i emausområdet. Efter avslutat arbete kan det förekomma luft samt ev. missfärgningar av vattnet.  

Vi satsar för fjärrvärme – välkommen på informationsträff

Intresset för fjärrvärme ökar, och vinsterna med en pålitlig, kostnadseffektiv och hållbar uppvärmningsform har under de senaste åren blivit tydligare. Nu satsar Hedemora Energi på en större utbyggnad av fjärrvärme i Solliden, området söder om järnvägen samt norr om Gamla Brogatan. Den som vill veta mer om byggprojektet, fjärrvärme i allmänhet samt vilka fastigheter som […]

Strömavbrott 2 maj

Strömavbrott pga. underhållsarbete på elnätet idag 2 maj mellan klockan 09 och 12 längs vintergatan i Hedemora tätort. Detta medför också att avbrott på fiberleveransen. En del kunder kommer behöva starta om sin fiberdosa/mediaomvandlare, ta ut strömadaptern i cirka 1 minut, och sedan sätta i den igen.

BACK