Distributionselektriker

Vi är intresserad av distributionselektriker till Hedemora Elnät med minst 3 års erfarenhet av yrket. Vår fokus är att säkerställa trygg fossilfri elförsörjning till kunden och nå företagets vision, ”Inte bara för en stund – för alltid!” Hedemora Elnät… …ingår som ett dotterbolag till Hedemora Energi med övrig verksamhet som Stadsnät, Återvinning, Vatten & avlopp, [...]

Ny laddstation i centrum

Hedemora Energi och E-Mobility stärker Hedemoras laddinfrastruktur – ny laddstation i centrum Nu startar arbetet för snabbladdare mitt i Hedemora centrum. Det är Hedemora Energi som tillsammans med soltechbolaget E-Mobility installerar fyra laddstationer i Hedemora centrum. Målet är att stärka och utveckla stadskärnan och Hedemoras möjlighet att ta emot ett ökat antal elbilar. Satsningen i […]

Underhållsarbete på vattenledningar i Emaus med omnejd

Nu påbörjar vi underhållsarbete för våra vattenledningar i Emaus med omnejd. Årligen spolas en fjärdedel av våra ledningar i centrala Hedemora rena genom att luft och vatten leds genom ledningarna via brand- och spolposter. Det luftblandade vattnet lossar avlagringar som järn och mangan i ledningarna. Själva spolarbetet kommer att genomföras under försommaren, men redan nu [...]

22 november kundkväll i Säter

Intresset för fjärrvärme ökar. I Hedemora projekteras det just nu för cirka 200 lägenheter där alla har uttryckt önskemål om fjärrvärme. Även i Säter expanderar fjärrvärmenätet. I dag bedriver Hedemora Energi fjärrvärmeverksamhet i Hedemora, Långshyttan, Säter, Vikmanshyttan och Stora Skedvi. Fjärrvärmen är ett lokalt, resurssnålt och miljövänligt alternativ. Värmen kommer bland annat från energin ur [...]
En kvinna dricker något ur en kopp. Nedan finns en skriven inbjudan till Kundkväll 27/10 kl 18 i Folkets park.

Kundkväll 27/10

Välkomna på kundkväll den 27/10 klockan 18:00 i Folkets park, Hedemora. Kom och träffa representanter från hela Hedemora Energi. Ingen föranmälan. Vi bjuder på fika!

Fel utskickade välkomstbrev

Det har kommit till vår kännedom att en av våra systemleverantörer dessvärre skickat ut ett välkomstbrev till vissa fjärrvärmekunder som är kunder till oss sedan länge. Vi ber givetvis om ursäkt för detta och ber er bortse ifrån brevet.

Strömavbrott 9/10 Långshyttan – Stjärnsund

Hedemora Energi meddelar om strömavbrott den 9 oktober i Långshyttan – Stjärnsund. Tidpunkt: klockan 04:00 – 06:00. Område: Långshyttans tätort med angränsande byar och Rörshyttan – Västerbyn – Österbyn samt hela Stjärnsund. Orsak: driftarbeten i ställverk. Strömavbrottet orsakar även störningar i leverans av vatten, fjärrvärme samt stadsnät till våra anslutna kunder.

Elbilsladdstolpar

Du kan ladda din bil genom att använda Hedemora Energis laddstolpe som ligger vid Hedemora Energi. Eller en av de på landsbygden som finns på följande platser: Vikmanshyttan, Hedemoravägen 11 Garpenberg, Kopparvägen 2 Stjärnsund, Bruksallén 27 Smedby (Dala- Husby), Smedbyvägen 14 Långshyttan, Holmgatan 2 Max effekt på laddstolparna är 22kW. Tid för laddningen varierar beroendes på [...]

Strömavbrott söndag 4/9 klockan 01:00

Ett kortare strömavbrott på ca. 15 minuter kommer att ske söndag 4/9 klockan 01:00. Avbrottet berör våra kunder i området Bergsveden, Västerbyn, Österbyn, Ängsnäs, Rörshyttan, Stjärnsund och Stigsbo med dessa platsers omnejd. I samband med strömavbrottet kommer det att bli störningar i vattenleveransen för Stjärnsundsborna
BACK