Elpriskompensation uppdatering

Du som är berättigad till elpriskompensation avseende mars 2022 kommer inom kort erhålla ett A4-vykort hem i brevlådan med information om hur utbetalningen går till. Utbetalningarna kommer att ske den 12 september 2022.

Kompensationen, som gäller för mars 2022 baseras på hur stor elanvändning ditt hushåll hade under mars månad.

Du behöver inte anmäla dig för att få ta del av stödet – vi använder Swedbanks utbetalningstjänst SUS för att betala ut hela ersättningen vid ett tillfälle.

Hur går det till?

Anmäl ditt kontonummer för utbetalning på Swedbank.se (gäller kontonummer på alla svenska banker), en kontoanmälan innebär INTE att du blir kund hos Swedbank.

https://www.swedbank.se/privat/betala-och-overfora/konton/anmal-konto-till-swedbanks-kontoregister.html

Modellen är utformad som en trappa i tolv steg och börjar på en användningsnivå om 400 kWh upp till 1 000 kWh. Har du fler fastigheter får du betalt per fastighet.
I tabellen nedan ser du de olika nivåerna.

 

Förbrukning per månad (kWh) Stöd per månad (kr)
400 – 699 100
700 – 999 200
1000 – 1199 300
1200 – 1399 400
1400 – 1599 500
1600 – 1699 600
1700 – 1799 700
1800 – 1899 800
1900 – 1999 900
2000 – 1000
BACK