Ambulerade insamling av farligt avfall kommer att ske i

  • Långshyttan 12/4
  • Garpenberg 23/4
  • Vikmanshyttan 25/4
  • Stjärnsund 25/6
  • Smedby 3/5

Det farliga avfallet hämtas samtidigt som ordinarie grovavfallsinsamling mellan kl 16-19.  Farligt avfall kan vara exempelvis färg, kemikalier, rengöringsmedel, olja etc.  Observera att endast farligt avfall från hushållen kan lämnas. Företag måste vända sig godkänd mottagare av farligt avfall.

Som privatperson är du alltid välkommen med ditt farliga avfall till ÅVC Hamre.

BACK