VA arbete i Västerby onsdag 16 oktober

Onsdagen den 16 oktober mellan kl. 08:0010:00 planerar vi att utföra ledningsrenovering i Västerby.  Leveranskapaciteten kommer tillfälligt bli begränsad under tiden arbetet pågår.

Vi uppmanar berörda hushåll att i förväg tappa upp den mängd vatten som fodras för matlagning samt sköljning av toaletten.

Under avbrottstiden ber vi er att uppmärksamma följande:

  • Samtliga kranar i fastigheten skall vara stängda.
  • Använd inte tvätt- eller diskmaskin.
  • Spola inte i toaletten, skölj med vatten.

När avbrottet är avslutat kan missfärgat vatten finnas kvar i fastighetens servisledning. Öppna kranen närmast efter vattenmätaren för fullt och spola tills vattnet är klart. Spola därefter försiktigt samtliga tappställen tills vattnet är helt klart. Glöm inte toaletten!

BACK