Först i Sverige med dagvattenmagasin av stenull

Hedemora först i Sverige med dagvattenmagasin av stenull

Just nu anläggs Hedemoras första dagvattenmagasin bakom Hemköp. Magasinet på sexhundra kubikmeter kommer att fördröja dagvatten från Hedemora Centrum och Hedemorabostäders nybyggda kvarter Ålen.

Eftersom flera grönytor i Hedemora gjorts om till parkeringar och tak under de senaste åren så kan mindre regnvatten infiltrera i stadsmiljön. Detta har lett till ökade dagvattenflöden och på flera ställen har översvämningar skett under kraftig nederbörd. Klimatförändringarna leder även till att regnen blir fler och intensivare. Dagvattenledningarna är inte dimensionerade för de ökade flödena och Hedemora Energi har sett ett ökat behov av att fördröja dagvattnet för att minska risken för översvämning.

Dagvattenmagasinet byggs upp av Rockflow-block från det holländska företaget Lapinus. Rockflow blocken är uppbyggda av stenull som skapas genom att smälta sten som får stelna till fibrösa fibrer. Rockflow-blocken har en magasineringsvolym på 95% så dagvattenmagasinet som anläggs kommer ha möjlighet att fördröja femhundrasjuttio kubikmeter dagvatten från området. Rockflow blocken som endast består av naturligt material är återvinningsbara och till viss del är blocken som används till dagvattenmagasinet i Hedemora av återvunnet material. För Hedemora Energi är det viktigt att vi använder oss av naturligt material som är återvinningsbart istället för att stoppa ner mer plast i marken. Rockflow blocken klarar stora belastningar och passar därför att anläggas på platser där högre belastningar kan förekomma.

Dagvattenmagasinet kommer vara klart i november.

BACK