Försenad hämtning av komposterbart avfall

På grund av det hala väglaget igår hann vi inte tömma alla tunnor i områdena: Epaåkern,  Åsgatan,  Nibbleåsen, Gyntesbo, Brunna, Nås, Klämshyttan, Stubbersbo och Källviken. Tömning fortsätter idag och vi ber därför våra kunder låta tunnorna stå kvar ute om de inte tömts än.

Idag har två fordon havererat vilket innebär att vi inte kommer hinna tömma alla tunnor i Långshyttan, Samuelsdal, Bergsveden, Långsbyn , Hinshyttan, Nordviken, Östansjö och Ängelsfors. Vi ber våra kunder låta tunnorna stå kvar ute till de tomts.

 

 

BACK