Renspolning av vattenledningsnätet i Vikmanshyttan

Pollex AB kommer på uppdrag av Hedemora Energi under maj -juni 2021 att utföra renspolning av vattenledningsnätet i Vikmanshyttan med omnejd. Syftet med spolningen är att förbättra vattenkvaliteten och förebygga problem med missfärgat vatten.

Metod

För att spola rent ledningarna kommer luft och vatten att ledas genom ledningssträckorna via brand- eller spolposter. Det luftblandade vattnet avskiljer avlagringar (järn och mangan) i ledningarna.

Information i brevlådan

Arbetet påbörjas i början av maj och beräknas pågå till mitten av juni 2021.

Renspolningen delas upp i etapper. De kunder som berörs vid varje etapp kommer att få information i brevlådan en till tre dagar i förväg av Pollex. I denna information uppmanas ni att stänga den kran/ventil som sitter före er vattenmätare den dag ni direkt berörs av spolningen. För vissa kunder kan vi behöva spola vid fler än ett tillfälle.Vissa kunder kan alltså få information om stängning vid mer än ett tillfälle.

Missfärgningar kan uppstå

Servisledningar till fastigheter i området kan få missfärgat vatten i samband med spolningarna. Missfärgning kan även visa sig utanför det område där spolning pågår. Missfärgningen är inte farlig, men man ska inte dricka eller använda starkt missfärgat vatten till matlagning. Det är viktigt att man låter vattnet spola kraftigt i kallvattenkranen efter avslutat arbete för att få ut luft och missfärgning. Spola ej i toalettstolen förrän samtliga kranar är renspolade då detta kan leda till igensättning av filter och ventiler.

Vi ber om överseende med de olägenheter som renspolningen medför. Vi hoppas och tror att ni har förståelse för de åtgärder som utförs då målsättningen är att få ett kvalitets- och leveranssäkert vatten i ert område.

Ytterligare information lämnas av Hedemora Energi kundtjänst 0225-349 20

BACK