Vi flyger över Säter

Under nästa vecka, den 15-19 april, planerar vi att kontrollera våra fjärrvärmeledningar i Säter, med hjälp av drönare. Vi gör hela tiden olika typer av kontroller för att övervaka vår fjärrvärmeanläggning. Drönaren används som en del i vårt förebyggande underhållsarbete. Vi flyger med en drönare försedd med värmekamera under natten när samhället har låg aktivitet. [...]

12/4 Vattenavstängning Broddvägen, Emausvägen

Uppdatering 11.00 Nu har alla hushåll fått vattnet tillbaka. Fredagen den 12/4 från klockan 10.00 till ca 13:00 genomför vi arbete på vattenledningarna med anledning av underhållsarbete. Det innebär att vi stänger av vattnet för en del hushåll i området. Berört område är Broddvägen och Emusvägen i Hedemora. Innan dess är det bra om du […]

11/4 Telefonin är nu åter i drift igen

Uppdatering: Nu är telefonin nu åter i drift igen. 11/4 Nu på morgon har vi teknisk problem med att få igång telefonin. Arbete pågår med att få igång det så snart som möjligt. Det går som vanligt bra att kontakta oss via mejl tillsvidare kontakt@hedemoraenergi.se Kika gärna in på vårt frågeforum och se om din fråga redan […]

11/4 Vattenavstängning Långshyttan

11/4 Torsdag från klockan 08:00 till 16:00 genomför vi arbete på vattenledningarna med anledning av underhållsarbete. Det innebär att vi stänger av vattnet för en del hushåll i området. Berörda adresser i Långshyttan är samtliga hushåll på Snösvedsvägen, Sågarvägen och Willhems väg. Samt delar av Bergsmäns väg och Amungsvägen. Innan dess är det bra om […]

10/4 Vattenavstängning Broddvägen

Onsdag 10/4 från klockan 13.30 till ca 16:00 genomför vi arbete på vattenledningarna med anledning av underhållsarbete. Det innebär att vi stänger av vattnet för en del hushåll i området. Berört område är Broddvägen och Emusvägen i Hedemora. Innan dess är det bra om du tappar upp vatten att använda under avbrottet. Tänk på att […]

Två fakturor från Hedemora Energi

I vanliga fall skickar vi våra elhandels och elnätsfakturor sammanslaget. Det innebär att du som kund hos oss får en faktura. Den här månaden har ett tekniskt fel orsakat en uppdelning av fakturorna. Det innebär att du som har  Hedemora Energi som din elnätsägare, och dessutom köper din el av oss har fått två fakturor. […]

4/4 Vattenavstängning fler områden i Hedemora

Torsdagen 4/4 genomför vi arbete på vattenledningarna med anledning av vattenläcka. Det innebär att vi stänger av vattnet för en del hushåll i området. Berört område klockan 13.30 – ca 16.00 är Broddvägen och Emausvägen i Hedemora. Berört område klockan 12.30 – ca 16.00: Södra delen om Åsgatan, Gyntesbo, Harvnäsgränd, Åsgatan, Nibble med omnejd. Innan […]

Ledningar borras på plats längs Hamrerakan

Just nu arbetar vi intensivt med att sammanfoga vatten- och avloppsledningar längs med vägen från Hedemora och mot Hamre. Ledningarna är en del av vårt stora projekt för kommunalt vatten och avlopp i flera delar av kommunen. Här kan du läsa mer om projektet i stort! Under de närmaste veckorna kommer vi därefter att påbörja [...]

3/4 Läcka på avloppsledning Borganäsvägen

Med anledning av läcka på en avloppsledning är vägsträckan från Stationsgatan till Borganäsvägen 13 avstängd. Vatten från läckan har runnit ner i Sveaparken i riktning mot scenen. Arbetet med att byta ut avloppsledningen är påbörjat. Fastighetsägarna är underrättade. Arbetet med avloppsledningen förväntas pågå i cirka två veckor.

BACK