Avloppsledningsläcka ger rekommendationer för vattenanvändning från Broån i Hedemora

I måndags förmiddag lokaliserades en trasig avloppsledning i centrala Hedemora, där Broån korsar järnvägen, nedanför Hedemora verkstäder.

Avloppsledningen är en större ledning som transporterar avloppsvatten från flera delar av centrala Hedemora till reningsverket i Brunna.

– Vi kan se att avloppsvatten har runnit ut i bäcken och vill därför informera boende längs med, eller i närheten av Broån, säger Kristina Backlund, marknadschef Hedemora Energi.

Utsläppet är anmält till Länsstyrelsen och Hedemora Energi kommer tillsammans med Länsstyrelsen se över behovet av sanering och på vilket sätt saneringen kan genomföras.

Under onsdagen reparerades ledningen provisoriskt för att stoppa det pågående utsläppet. Därefter har arbetet med en permanent lösning och lagning påbörjats. Vid platsen finns sediment och avloppsvatten kvar vilket fortsatt påverkar ån nedströms.

– Vi ser allvarligt på händelsen och på hur detta påverkat vår närmiljö. Vi har nu startat en utredning för att kontrollera bland annat hur läckan kunnat uppstå, samt dess påverkan och vad vi kan förbättra i våra arbetssätt för att motverka detta i framtiden.

Hedemora Energi rekommenderar samtliga som använder Broåns vatten nedströms järnvägen att i nuläget inte göra det.

Följande gäller endast vatten i den berörda bäcken men har ingen påverkan på exempelvis dricksvattnet i området.

BACK