Besiktning av solcellsanläggning i sommar

Under vecka 27 till 31 besiktigar vi inte nya solcellsanläggningar. Det beror på att vi under sommaren har ont om resurser och behöver fokusera på normal drift samt akuta fel.

Vi har på grund av hög belastning i verksamheten dessutom haft svårt att hinna med besiktningar av färdiga anläggningar även i juni månad. Vi arbetar så fort vi kan med att hantera de anläggningar som behöver besiktigas fram till veckan 27, men kan inte garantera hantering före sommaren.

Vi ber om ursäkt för den väntetid detta innebär för våra kunder.

BACK