Bevattningsförbud från och med 17 maj

Nu inför Hedemora Energi bevattningsförbud i delar av kommunen. Förbudet införs som en förebyggande åtgärd för att säkerställa vattentillgången under sommaren i de delar av kommunen där vattentillgången i våra reservoarer är begränsat.

– Vi behöver gemensamt skydda vårt vatten ur flera perspektiv, säger marknadschef Kristina Backlund.

Påfyllnaden av en pool, eller bevattning med vattenspridare belastar pumparna vid en vattenreservoar kraftigt. Ett högt uttag av vatten, samtidigt som tillrinningen av vatten från våra grundvattennivåer är liten riskerar också att försämra vattenkvaliteten.

– Vi inför bevattningsförbudet för att gemensamt med kommuninvånarna säkerställa en god vattentillgång i sommar. Vi vet också att Hedemoraborna är vana vid det här och min uppfattning är att många sedan tidigare redan förberett sig på det här genom att ordna med bevattning från närliggande sjöar, eller genom att samla regnvatten.

Läs mer om förbudet här, samt vilka områden som berörs av förbudet: Bevattningsförbud – Hedemora Energi

BACK