Flyginspektion, 28-29 nov

För att säkerställa elleveranserna till kund, kommer en inspektion av högspänningsledningar inom Hedemora Energi ABs distributionsområde att utföras under v 48 (28-29 nov).
Detta kommer att ske med hjälp av lågt flygande helikopter. Bullerkänsliga djur eller boskap bör inte vistas invid ledningarna.

Vid besvärligt väder kan besiktningen komma att flyttas fram.
För ytterligare upplysningar, ring 0225-349 00

BACK