Förändring av avfallstaxan

Från och med 2022-03-01 höjs avgifterna i avfallstaxan med 4 %. För ett normalt villahushåll innebär detta en ökning med knappt 9 kronor per månad.

Vi arbetar ständigt med att effektivisera vår verksamhet för att ge våra kunder bästa möjliga service. Avfallsverksamheten är inte ett verksamhetsområde som får gå med vinst men till följd av ökade kostnader och utökade ansvarsområden höjs taxan för 2022. Nedan listar vi de huvudsakliga skälen till höjningen;

  1. 2020 införde regeringen en ny skatt på förbränning av avfall. Denna har höjts succesivt och 2022 betalar vi 125 kronor extra per ton för förbränning av avfall.
  2. 2022 har vi flera nya upphandlingar som börjar gälla. De nya avtalen innebär i vissa fall högre kostnader för utförande av tjänsterna. Anledningen till detta är bland annat ökade kostnader hos entreprenörerna till följd av höga bränslepriser och nya miljökrav på fordon med mera.
  3. Regeringen beslutade 2020 att ansvaret för returpapper inte längre ska bekostas av producenterna. Från och med 1 januari 2022 ombesörjer och bekostar kommunerna insamlingen och återvinningen av returpapper.
BACK