Fortsatt klorering av dricksvattennätet i Vikmanshyttan

Utredning och åtgärder på ledningsnät och reservoarer pågår fortsatt i Vikmanshyttan.

Under tiden fortsätter kloreringen i området.

Annorlunda smak och lukt på dricksvattnet kan fortsatt förekomma men är ofarligt att dricka.

En dricksvattentank finns placerad i Vikmanshyttan vid Skolgatan 16 där dricksvatten finns att hämta.

BACK