Ingen internetuppkoppling mellan kl. 00 – 05 den 7-8 maj

Natten mellan den 7 maj och den 8 maj flyttar vi vårt NOD-utrymme pga. en större ombyggnad. Internettjänsterna (Internet, tv och telefoni) via Hedemora Stadsnät påverkas mellan kl. 00:00 och som längst fram till kl 05:00. Vi gör allt vi kan för att avbrottet ska bli så kortvarigt som möjligt!

BACK