Nya priser för värme, avfall och vatten

Priserna för fjärrvärme, vatten och avlopp, avfallshantering och el justeras årligen. Inflation, effektbrist och särskilt höga bränslepriser påverkar Hedemora Energis kostnader kraftigt.

För en genomsnittlig villakund ökar därmed kostnaderna för vatten och avlopp, fjärrvärme samt avfallshantering med cirka 135 kronor i månaden. Prisjustering gällande avfall samt el-nät återstår att besluta om.

– Hedemora Energi vill utveckla Hedemora. Vår uppgift som bolag är, förutom att hantera vår verksamhet på bästa sätt, också att arbeta för kommunens utveckling och Hedemorabornas bästa.  Och – ett sätt att göra det just nu är att göra lite sämre affärer, på kort sikt, säger Anders Engdahl, vd Hedemora Energi.

Med andra ord väljer företaget att inte höja priserna i takt med vad kostnadsökningarna egentligen kräver.

– Vi tror att kostnaden kommer att gå ned igen, och som kommunalt bolag så kan vi avvakta lite, och se hur det här fortsätter. I värsta fall har vi fel, och då behöver vi höja längre fram. I bästa fall har vi rätt och då har vi kunnat underlätta lite för Hedemoraborna.

Så här ser beslutade samt föreslagna prisjusteringar ut:

Fjärrvärme:

Höjs med 4 procent från och med 1 januari 2023. Det innebär att energikostnaden för en genomsnittlig villa ökar med cirka 75 kronor per månad.

Vatten och avlopp:

Höjs med 5 procent från med 1 januari 2023. Det innebär att kostnaden för en genomsnittlig villa med en förbrukning på 200 kubikmeter vatten ökar med cirka 50 kronor per månad.

Avfall:

Kostnaden för sophantering och återvinning är ännu inte beslutat i fullmäktige. Hedemora Energi föreslår en höjning på 4 procent. För en villakund innebär det en ökning på 9 kronor i månaden.

El-nät:

Prisjustering ännu inte beslutad. De priser som styr Hedemora Energis prissättning är ännu inte fattade, och därför avvaktar bolaget.

BACK