Pumphus till avloppspumpstation Myrtorget, Hedemora

Hedemora Energi kommer under v.6 – v.9 att bygga om avloppspumpstationen på Myrtorget, i korsningen Myrgatan/Gussarvsgatan samt uppföra ett pumphus. Detta gör vi för att kunna uppfylla arbetsmiljölagstiftningens krav på god arbetsmiljö.

Pumphuset har utformats i samråd med kommunens stadsarkitekt för att passa in så bra som möjligt i den omgivande kulturmiljön. Fasaden kommer att vara av faluröd träpanel och taket ett grönt tak (växtbeklätt tak).

Den björk som planterats invid pumpstationen och ovanpå avloppsledningen kommer att tas ner. En expert på just Ornäsbjörkar har artbestämt björken till Fransbjörk, det är alltså inte en Ornäsbjörk. En ny, äkta Ornäsbjörk, kommer att planteras på en lämplig plats i närområdet.

BACK