Renspolning av vattenledningsnätet i Hedemora

Pollex AB kommer på uppdrag av Hedemora Energi under maj -juni 2022 att utföra renspolning av vattenledningsnätet i delar av Hedemora tätort. Syftet med spolningen är att förbättra vattenkvaliteten och förebygga problem med missfärgat vatten.

Renspolning – Zon 1

Metod

För att spola rent ledningarna kommer luft och vatten att ledas genom ledningssträckorna via brand- eller spolposter. Det luftblandade vattnet avskiljer avlagringar (järn och mangan) i ledningarna.

Information till berörda kunder

Arbetet påbörjas i början av maj och beräknas pågå till mitten av juni 2022.

Renspolningen delas upp i etapper. De kunder som berörs vid varje etapp kommer att få information i brevlådan eller i trappuppgången en till tre dagar i förväg av Pollex AB med information om dag och tid. Kunder uppmanas där att stänga den kran/ventil som sitter före vattenmätaren och inte spola i några kranar under tiden spolning av etappen pågår. Detta för att minska risken för att få in luft och missfärgat vatten i fastighetens vattenledning. I hyresfastigheter är det fastighetsäagren som stänger kranen/ventilen innan vattenmätaren och hyresgäster uppmanas hålla kranarna stängda under spolningtiden.

Efter avslutat arbete kan missfärgat vatten finnas i  fastighetens vattenledningar. Öppna då kranen närmast inkommande ledning och spola för fullt tills vattnet är klart. Spola ej i toalettstolen förrän samtliga kranar är renspolade då detta kan leda till igensättning av filter och ventiler.

För vissa kunder kan vi behöva spola vid fler än ett tillfälle. Vissa kunder kan alltså få information om avstängning vid mer än ett tillfälle.

Påverkan utanför spolområde

Även fastigheter utanför aktuellt spolområde kan få missfärgat vatten i sina vattenledningar. Om detta sker så öppna kranen närmast inkommande ledning och spola för fullt tills vattnet är klart. Spola ej i toalettstolen förrän samtliga kranar är renspolade då detta kan leda till igensättning av filter och ventiler.

Vi ber om överseende med de olägenheter som renspolningen medför. Vi hoppas och tror att ni har förståelse för de åtgärder som utförs då målsättningen är att få ett kvalitets- och leveranssäkert vatten i ert område.

För ytterligare information, vänligen kontakta Hedemora Energi kundtjänst 0225-349 20

BACK