Rökutredning i flertalet områden i Hedemora V.47 och V.48

Pollex AB kommer, på uppdrag av Hedemora Energi AB, att inventera fastigheternas dagvattenanslutningar till kommunens ledningar i flertalet områden i Hedemora.

De kunder som blir berörda av utredningen har informerats om projektet med en lapp i brevlådan. Vid utredningen kommer rök föras in i ledningsnätet utanför husen. Röken är doftfri och helt ofarlig.

Vi hoppas att arbetet med dagvattenanslutningarna inte ska vålla er några besvär. Arbetet görs för att öka effektiviteten i ledningsnäten och stå bättre rustade för skyfall i framtiden.

BACK