Svars och handläggningstider

På grund av hög arbetsbelastning och semestertider så har vi tyvärr längre svars och handläggningstider än normalt men vi återkopplar så fort vi kan och i den ordning ärendena inkommer.

Handläggningstidens längd beror på ärendets art, komplexitet och yttre faktorer som vi ej kan påverka.

Vi tackar för er förståelse och önskar er alla en riktigt trevlig sommar!

BACK