VA arbete längs Dikesvägen

Under några veckor framåt kommer VA avdelningen att utföra underhållsarbete på ledningar intill Dikesvägen. Vi ber de boende i området att ha överseende med ökad trafik under den tiden.

BACK